Skip to main content

Koninklijk besluit van 18 november 2005 betreffende de aanduiding en uitoefening van managementfuncties binnen het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen

Pagina laatst gewijzigd op 11 oktober 2012.