Skip to main content

Koninklijk besluit van 11 oktober 1991 tot vaststelling van de nadere regelen voor de uitoefening van het recht op een verlof om dwingende reden

Pagina laatst gewijzigd op 24 juli 2008.