Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Ministerieel besluit van 7 januari 2011 tot vaststelling van de samenstelling van de Interdepartementale Stagecommissie

Pagina laatst gewijzigd op 31 januari 2011.