Skip to main content

Besluit van 9 december 2016 van de afgevaardigd bestuurder van SELOR, Selectiebureau van de Federale Overheid, tot vaststelling van het reglement van orde betreffende de taalexamens in bestuurszaken in toepassing van het koninklijk besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966

Pagina laatst gewijzigd op 28 januari 2019.