Skip to main content

Koninklijk besluit van 12 april 2005 tot invoering van een evaluatieregime voor de houders van staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de interne audit binnen de federale overheidsdiensten

Pagina laatst gewijzigd op 07 mei 2008.