Skip to main content

Koninklijk besluit van 31 juli 1978 houdende toekenning van een toelage voor vervanging van de huisbewaarder tijdens het vakantieverlof, aan personen vreemd aan de Administratie

Pagina laatst gewijzigd op 25 maart 2011.