Skip to main content

Koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende toekenning van een gewaarborgde bezoldiging aan sommige personeelsleden van de federale overheidsdiensten.

Pagina laatst gewijzigd op 04 juni 2009.