Skip to main content

Koninklijk besluit van 13 april 1965 tot regeling van de bijdrage van de Staat in de kosten wegens standplaatsverandering van de leden van het personeel van de federale overheidsdiensten

Pagina laatst gewijzigd op 25 maart 2011.