Nieuws

1 - 10 van 1144 resultaten
Subscribe to Nieuws

Pagina's

Intrafederale mobiliteit: van de federale overheid naar de Rechterlijke Macht, van de Rechterlijke Macht naar de federale overheid en militairen naar de federale overheid

5 mei 2017

Twee koninklijke besluiten traden op 1 mei 2017 in werking:

  • het koninklijk besluit van 25 april 2017 betreffende de intrafederale mobiliteit van de personeelsleden van de federale diensten naar de diensten die de Rechterlijke Macht terzijde staan
  • het koninklijk besluit van 26 april 2017 betreffende de intrafederale mobiliteit van de personeelsleden die de rechterlijke macht terzijde staan en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2006 tot regeling van het verwerven door de militair van de hoedanigheid van rijksambtenaar door overplaatsing.

Pagina's

Pagina laatst gewijzigd op 08 maart 2012.