Skip to main content

Evaluatie

Binnen de federale overheid berust prestatiemanagement op de evaluatie.

Als managementtool streeft de evaluatie meerdere doelen na, zowel op het niveau van de organisatie, van het team als van het individu:

  • de verbetering van de werking van de organisatie in het geheel en de verwezenlijking van de doelstellingen op niveau van ontwikkeling van competenties van teams en personeelsleden (leidinggevenden en personeelsleden)
  • de responsabilisering van de personeelsleden en de verhoging van hun motivatie via een grotere betrokkenheid
  • de invoering van een optimale communicatie tussen evaluator en geëvalueerde.


De evaluatieperiode ligt dus in het verlengde van een voortdurend ontwikkelingsproces, gebaseerd op het stimuleren van rechtstreekse en gestructureerde communicatie tussen evaluator en geëvalueerde, die beiden verantwoordelijk zijn voor het bereiken van doelstellingen en resultaten.

De evaluatie is daarnaast ook een voorwaarde voor een vluggere of minder vlugge evolutie van de loopbaan voor personeelsleden.

Voor de mandaathouders en het wetenschappelijk personeel bestaan er andere evaluatiesystemen.

Naast de evaluatiesystemen bepaalt de federale overheid als werkgever een reeks regels die moeten gevolgd worden en sancties voor personeelsleden die deze regels niet toepassen. De tuchtsancties worden geval per geval uitgesproken en betreffen het statutaire personeel, met inbegrip van de stagiairs en de mandaathouders. Lees meer over het tuchtstelsel.

Pagina laatst gewijzigd op 07 november 2017.