Skip to main content

Koninklijk besluit van 20 juli 2021 houdende uitvoering van artikel 100ter, § 3, tweede lid, van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen

Pagina laatst gewijzigd op 30 augustus 2021.