Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Omzendbrief nr. 584 van 1 juli 2008 - Informatie inzake de personeelsenveloppe en het personeelsplan 2008

Pagina laatst gewijzigd op 28 augustus 2008.