Skip to main content

Koninklijk besluit van 20 september 2012 houdende diverse bepalingen betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar

Pagina laatst gewijzigd op 19 mei 2017.