Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Ministerieel besluit van 18 december 2014 tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs bij het comité van beroep voor de evaluatie van houders van management- en staffuncties dat werd opgericht bij de minister van Ambtenarenzaken.

Pagina laatst gewijzigd op 07 januari 2015.