Skip to main content

Ministerieel besluit van 18 december 2014 tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs bij het comité van beroep voor de evaluatie van houders van management- en staffuncties dat werd opgericht bij de minister van Ambtenarenzaken.

Pagina laatst gewijzigd op 07 januari 2015.