Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Koninklijk besluit van 8 juni 2007 tot uitvoering, wat de arbeidsongevallen en de beroepsziekten in deoverheidssector betreft, van sommige bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde

Pagina laatst gewijzigd op 25 maart 2011.