Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Omzendbrief nr. 696 van 3 juni 2021 - Startbaanovereenkomst verduidelijking van het kader en aanbevelingen

Pagina laatst gewijzigd op 17 juni 2021.