Skip to main content

Omzendbrief nr. 624 van 7 februari 2013 - De vaststelling van de brugdagen voor 2013 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken

Pagina laatst gewijzigd op 14 februari 2013.