Skip to main content

Koninklijk besluit van 5 juli 2010 houdende wijziging van verscheidene bepalingen betreffende het geldelijk statuut van personeelsleden van de federale overheidsdiensten

Pagina laatst gewijzigd op 20 augustus 2010.