Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Ministerieel besluit van 15 juli 2013 tot vaststelling van de samenstelling van de interparastatale beroepscommissie inzake evaluatie

Pagina laatst gewijzigd op 29 januari 2014.