Skip to main content

Omzendbrief nr 588 van 1 december 2008 - Koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten. Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding

Pagina laatst gewijzigd op 05 december 2008.