Skip to main content

Koninklijk besluit van 12 mei 1927 betreffende de ouderdom van de oppensioenstelling van de ambtenaren, de beambten en het dienstpersoneel van den staat

Pagina laatst gewijzigd op 15 december 2015.