Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Pagina laatst gewijzigd op 14 mei 2008.