Skip to main content

Koninklijk besluit van 22 juli 1924 houdende de bepalingen tot toekenning van de eretitel van hun ambt aan sommige ambtenaren van de Rijksbesturen

Pagina laatst gewijzigd op 07 april 2016.