Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Omzendbrief nr. 703 van 4 februari 2022 - Tijdelijke aanpassing van de richtlijnen inzake het geneeskundig getuigschrift voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt - verlenging van de geldigheidsduur voor de toekenning van een dienstvrijstelling op basis van het attest van de Self Assessment Testing Tool

Pagina laatst gewijzigd op 15 februari 2022.