Skip to main content

Koninklijk besluit van 20 september 2012 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten en in het ministerie van defensie

Pagina laatst gewijzigd op 29 oktober 2012.