Skip to main content

Koninklijk besluit van 9 februari 2017 houdende benoeming van magistraten van de rechterlijke orde tot voorzitter van de raad van beroep inzake tuchtzaken voor ambtenaren

Pagina laatst gewijzigd op 21 januari 2019.