Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Wet van 10 februari 2003 bettreffende de aansprakelijkheid van en voor personeelsleden in dienst van openbare rechtspersonen

Pagina laatst gewijzigd op 25 maart 2011.