PersoPoint

In december 2013 keurde de ministerraad de business case goed voor de oprichting van een Federaal Sociaal Secretariaat. In de aanloop van de officiële oprichting van deze dienst in 2016 werd alvast de naam van deze nieuwe organisatie gelanceerd, namelijk PersoPoint.


Missie

Als betrouwbare partner van de federale overheid en haar medewerkers staat PersoPoint garant voor een efficiënte, klantgerichte & kwaliteitsvolle personeels- en loonadministratie.


Diensten

PersoPoint biedt verschillende diensten aan:


Personeelsadministratie

PersoPoint biedt een dienstencatalogus aan met de diensten waarvoor een FOD/POD beroep kan doen op het sociaal secretariaat. Deze bevat onder meer de administratieve afhandeling van indiensttredingen, loopbaanpaden, verwerking van tewerkstellingsgegevens, persoons- en loongegevens, administratie bij uitdiensttreding en pensioen, behandeling van verloven en afwezigheden.


Loonadministratie

De dienstverlening van de CDVU werd op 1 januari 2016 door PersoPoint overgenomen.

Bij een wijziging van je wedde, stuurt PersoPoint je nog tot en met mei 2017 een weddefiche met de post. Vanaf juni 2017 vind je je weddefiche enkel nog online terug. Je zal vanaf dan geen papieren weddefiche meer ontvangen.

Elke maand staat je weddefiche online op www.myminfin.be > 'Mijn documenten'. Je logt in zoals je dat doet bij Tax-on-Web, dus met je elektronische identiteitskaart of met een token.

Raadpleeg  de handleiding (DOCX, 743.4 KB) over de te volgen stappen.

Heb je geen computer of kun je een loonfiche niet afdrukken, neem dan contact op met je stafdienst P&O of je personeelsdienst.

Je fiscale fiches ontvang je wel nog met de post.

Voor wie?

Alle medewerkers die door PersoPoint uitbetaald worden.

Websites


Digitaal personeelsdossier

Het digitaal personeelsdossier is toegankelijk voor zowel de klant/FOD, PersoPoint als het personeelslid zelf.


Rapportering

PersoPoint voorziet in een uitgebreide rapportering over de masterdata waarover zij beschikken in Scope en de loonmotor. Naast een uitgebreide set aan standaardrapporten, levert PersoPoint eveneens rapporten op vraag die ten dienste staan van het strategische HR-beleid binnen elke organisatie.


Juridisch advies

De juristen van PersoPoint bieden ondersteuning bij complexe dossiers, geven advies bij complexe vragen en werken nauw samen met de cel personeelsstatuut van het DG Rekrutering en Ontwikkeling bij de FOD Beleid en Ondersteuning.


Dienstenaanbod

Bekijk  het dienstenaanbod (XLSX, 17.28 KB)van PersoPoint.


Toegang naar de verschillende diensten

Klantenorganisaties en personeelsleden aangesloten bij PersoPoint zullen deze dienstverlening op 2 manieren kunnen bereiken:

  • via een zelfbedieningsmodule (ESS) kan elk personeelslid zelf online (plaats-tijdsonafhankelijk) zijn transacties uitvoeren (personeelsadministratie) en toegang hebben tot zijn persoonlijk dossier
  • via het Contact Center kunnen vragen worden gesteld en complexere dossiers worden doorgegeven.


Toepassingen

SCOPE

Een correcte personeels- en loonadministratie moet ondersteund worden door goed werkende, performante toepassingen. Daarom werd ervoor gekozen PeopleSoft te upgraden naar de versie 9.2. Deze tool heet SCOPE.

SAP-Loonmotor

Voor de loonadministratie zal de huidige loonmotor van de CDVU (SRL4) vervangen worden door een nieuwe SAP-loonmotor. Deze nieuwe loonmotor wordt operationeel vanaf 1 januari 2019 en wordt geïntegreerd met SCOPE (PeopleSoft-toepassing).


Governance

De plaats van PersoPoint binnen de federale overheid wordt momenteel nog bepaald in de oefening rond optimalisatie van de processen binnen de federale overheid. PersoPoint kiest ervoor om zijn klanten mee te laten besturen via een bestuursorgaan.


Klanten

In de loop van 2016 verwelkomt PersoPoint de eerste klantenorganisaties voor personeelsadministratie. In het voorjaar zijn dat de FOD Economie, FOD Beleid en Ondersteuning en POD Maatschappelijke Integratie. In het najaar volgen de FOD Mobiliteit en de centrale diensten van de FOD Justitie.

Op deze pagina vind je alle stappen van de Onboarding naar PersoPoint van de FOD Beleid en Ondersteuning en de POD Maatschappelijke Integratie.

Vanaf 2017 verwelkomt PersoPoint graag ook nieuwe klanten voor de personeelsadministratie.

Pagina laatst gewijzigd op 22 mei 2017.