Skip to main content

Omzendbrief nr. 599 van 11 december 2009 - Eindejaarstoelage 2009

Eindejaarstoelage 2009 aan de besturen en andere diensten van het federaal administratief openbaar ambt zoals bedoeld in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken

Pagina laatst gewijzigd op 23 december 2009.