Skip to main content

Koninklijk besluit van 30 januari 2006 houdende wijziging van verscheidene bepalingen betreffende het geldelijk statuut van personeelsleden van de federale overheidsdiensten

Pagina laatst gewijzigd op 30 juli 2010.