Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Beslissing van 9 juni 2009 van de Voorzitter van het directiecomité van de FOD P&O betreffende het Huishoudelijk reglement van de Interdepartementale Stagecommissie

Pagina laatst gewijzigd op 26 juni 2009.