Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Ministerieel besluit van 19 juli 2005 tot aanwijzing of erkenning van assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffier-rapporteur en van de plaatsvervangende griffier-rapporteur bij de duitstalige afdeling van Interdepartementale Raad van Beroep.

Pagina laatst gewijzigd op 27 augustus 2009.