Skip to main content

Koninklijk besluit van 15 april 2016 houdende de overdracht van het personeel van de dienst CDVU-wedden van de Algemene Administratie van de Thesaurie bij de Federale Overheidsdienst Financiƫn naar de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie

Pagina laatst gewijzigd op 03 mei 2016.