Skip to main content

Koninklijk besluit van 16 mei 2003 betreffende de aanwijzing van tweetalig adjuncten bij wijze van overgangsmaatregel in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten.

Pagina laatst gewijzigd op 01 oktober 2010.