Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Bepalingen van 24 april 2009 met betrekking tot de organisatie van de gecertificeerde opleidingen (Belgisch Staatsblad van 4 mei 2009)

Pagina laatst gewijzigd op 06 mei 2009.