Skip to main content

Koninklijk besluit van 22 februari 2017 houdende de overdracht van personeel ingevolge de oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

Pagina laatst gewijzigd op 28 februari 2017.