Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Omzendbrief nr. 679 van 8 januari 2021 - Transitie naar vereenvoudiging functiecartografie Niveau A

Pagina laatst gewijzigd op 18 februari 2021.