Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Koninklijk besluit van 2 september 2008 tot aanwijzing van de leden van het comité van beroep voor de evaluatie van houders van management -en staffuncties dat werd opgericht bij de Minister van Ambtenarenzaken

Pagina laatst gewijzigd op 27 januari 2014.