Skip to main content

Koninklijk besluit van 11 februari 2013 tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt die bepaalde prestaties verrichten

Pagina laatst gewijzigd op 30 maart 2016.