Skip to main content

Koninklijk besluit van 13 oktober tot benoeming van magistraten van de Rechterlijke Orde tot voorzitter of plaatsvervangend voorzitter bij de raad van beroep voor het geheel van de instellingen van openbaar nut

Pagina laatst gewijzigd op 28 oktober 2010.