Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Omzendbrief nr. 593 van 28 januari 2009 - Informatie inzake de personeelsenveloppe 2009, het strategisch personeelsplan 2009-2011 en de eraan verbonden operationele personeelsplannen

Pagina laatst gewijzigd op 18 maart 2009.