Skip to main content

Ministerieel besluit van 22 juni 2012 tot vaststelling van de samenstelling van de Interparastatale stagecommissie van de openbare instellingen van sociale zekerheid en de instellingen van cat├ęgorie D zoals bepaald door de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut

Pagina laatst gewijzigd op 12 juli 2012.