Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Ministerieel besluit van 25 februari 2021 tot vaststelling van de samenstelling van de gemeenschappelijke beroepscommissie inzake evaluatie

Pagina laatst gewijzigd op 05 mei 2021.