Skip to main content

Omzendbrief nr. 614 van 23 februari 2012 - De vaststelling van de brugdagen voor 2012 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken

Pagina laatst gewijzigd op 02 maart 2012.