Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Omzendbrief nr. 602 van 14 april 2010 - Informatie inzake de monitoring van het personeel en de personeelskredieten

Pagina laatst gewijzigd op 04 mei 2010.