Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Omzendbrief nr. 625 van 20 februari 2013 - Informatie inzake het personeelsplan 2013 voor de diensten die een financieringsbron buiten de enveloppe hebben

Pagina laatst gewijzigd op 28 februari 2013.