Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Koninklijk besluit van 4 februari 2010 houdende diverse wijzigingen aan de regelgeving betreffende het administratief en technisch personeel van de federaal wetenschappelijke instellingen

Pagina laatst gewijzigd op 17 november 2010.