Skip to main content

Koninklijk besluit van 16 november 2006 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut

Pagina laatst gewijzigd op 02 september 2016.