Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Omzendbrief nr. 574 van 9 juli 2007 - Informatie inzake personeelsenveloppe en -plan

Pagina laatst gewijzigd op 12 augustus 2008.