Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Wet van 16 juli 2005 houdende de overplaatsing van sommige militairen naar een openbare werkgever

Pagina laatst gewijzigd op 31 juli 2008.